• Bezoekers in gesprek met zr. Emmanuel

    Joost den Boon

Druk bezocht open huis buitenplaats Broekbergen

03-02-2019, 16:38 | Lezersnieuws | mieke

Zaterdagmiddag 2 februari hield buitenplaats Broekbergen, gelegen in het buitengebied ten zuiden van Driebergen, Open Huis. Ca 90 omwonenden en belangstellenden maakten gebruik van de gelegenheid om het monumentale Hoofdhuis van binnen te bekijken en zich te laten informeren over de toekomstplannen van de huidige eigenaren.

Het Open Huis was primair bedoeld om mensen te informeren over de voortgang van de plannen, waarvoor een nieuw bestemmingsplan nodig is. Het Ontwerp- bestemmingsplan heeft vorig jaar bij de gemeente ter inzage gelegen. Daarop zijn zienswijzen ingediend en zijn enkele aanvullende onderzoeken gedaan. De resultaten van die onderzoeken werden zaterdag door vertegenwoordigers van de gemeente en deskundigen toegelicht. Vragen van bezoekers gingen o.a. over natuur, verkeer en de plannen voor wonen en kantoor. Mensen die eerder een zienswijze hebben ingediend, hebben nog een paar weken de tijd om op basis van de aanvullende onderzoeken een reactie te geven aan de gemeente, voordat het plan wordt behandeld door de gemeenteraad.

De meeste bezoekers waren echter vooral nieuwsgierig. Op de bel-etage van het monumentale Hoofdhuis was veel te zien. De voorkamer bood een goed uitzicht over het klompenpad en in de fraaie serrekamer met de hoge ramen kon men uitkijken over het kloosterlaantje. In de ruime gang gaven de vele foto’s over de restauraties een goed beeld van wat er de afgelopen 10 jaar door de eigenaren, Henk en Boon en Els Kruidenier, is gedaan om het in zeer slechte staat verkerende gebouw weer degelijk en mooi te maken. De meeste bezoekers bleken geen idee te hebben gehad hoe slecht het Hoofdhuis en de klokkentoren er 10 jaar geleden aan toe waren en spraken hun waardering uit voor hun inspanningen en plannen.  

In één van de opengestelde ruimtes konden bezoekers zich door historica Annet van Werkhoven laten informeren over de eeuwenlange geschiedenis van Broekbergen. Ook zuster Emmanuel, destijds priorin van Arca Pacis, was aanwezig om te verhalen over de periode dat Broekbergen nog in gebruik was als klooster. Met haar bijna 91 jaar en haar enthousiasme wist ze velen te boeien.    

Voor wie niet naar het Open Huis kon komen en Broekbergen graag op een ander moment wil zien, organiseren Henk en Els vanaf dit voorjaar rondleidingen door het Hoofdhuis en de kapel, of door de tuin. Meer informatie over Broekbergen en over data voor rondleidingen zijn te vinden op www.broekbergen.nl.