• De jubilerende Amerongse vrijwilligers: Mieke van Dongen, Tiny Buis en Riet van Dijk

    Yvonne Dilling

Driemaal 40 jaar vrijwilliger

21-01-2018, 16:33 | Lezersnieuws | Yvonne Dilling

De Zonnebloem - Amerongen

Tijdens de Nieuwjaarsvrijwilligersavond van De Zonnebloem - Amerongen zijn de dames Tiny Buis, Mieke van Dongen en Riet van Dijk gehuldigd voor 40 jaar vrijwilligerswerk!!! Zij ontvingen de gouden speld en de oorkonde van Provinciaal voorzitter Dieny Scheffer, omdat zij zich zoveel jaar hebben ingezet voor bezoekwerk en medewerking aan veel activiteiten voor mensen met een fysieke beperking. Natuurlijk ontvingen zij namens de afdeling de welverdiende bloemen en cadeautjes. Tiny, Mieke en Riet gaan gewoon door met hun hulp. Hulde!!

Wil je ook vrijwilliger worden in Amerongen? Meer informatie inwinnen of aanmelden kan bij Marjo van Gessel, tel. 0343 454376.