• Carmen Rietdijk

    Nicole Lolkema

De speeltuin is dood. Leve de speeltuin!

22-05-2019, 22:38 | Lezersnieuws | Carmen

Ik ben raadslid in onze mooie gemeente en moeder van een 5-jarige. Ik ontdekte enige tijd geleden dat de gemeente onvoldoende geld heeft om de speeltuinen in stand te houden. Op dit moment heeft onze gemeente 93 speeltuinen, over 10 jaar zullen daarvan nog 14 speeltuinen over zijn. Dit kon ik niet zomaar laten gebeuren. Buitenspelen is leuk, gezond en is goed voor de ontwikkeling. Onze kinderen en jongeren hebben recht op buitenspelen!

Daarom heb ik een informatieavond georganiseerd over de door mij gevreesde teloorgang van de speeltuinen op de Utrechtse Heuvelrug. Deze heeft op 11 maart plaatsgevonden. Inwoners, gemeenteraad en wethouder Gerrit Boonzaaijer hebben die avond met elkaar gesproken over mogelijkheden om de speeltuinen te redden.

In navolging hiervan heb ik deze week gesproken met Stichting Speeltuinen Driebergen, de wethouder en twee ambtenaren op het gebied van buitenruimte en jeugd. Het gesprek vond plaats in een goede sfeer. Er is besproken wat de gemeente kan doen om inwoners te ondersteunen in hun wensen rondom speelruimte. Als overkoepelend antwoord kwam naar boven dat de gemeente heldere, makkelijk toegankelijke informatie moet verschaffen aan inwoners die een speeltuinplan hebben. Drie onderwerpen verdienen hierin extra aandacht.

- Ruimte. Op welke gemeentegrond mogen inwoners een initiatief ontplooiien? Een overzicht van beschikbare plekken zou erg handig zijn.
- Subsidies. Hoewel de gemeente zelf geen subsidies verstrekt kan informatie over andere mogelijkheden wellicht wél door de gemeente beschikbaar worden gesteld.
- Helder proces rondom inwonersinitiatieven, zodat initiatiefnemers weten wat er van ze wordt verwacht, en wat ze van de gemeente mogen verwachten.

Ik ben blij dat met de bovengenoemde ondersteuning onze inwoners in de toekomst gemakkelijker een speeltuin in hun buurt kunnen realiseren. Via deze aanpak zullen de verdwijnende speeltuinen een nieuwe bron van ruimte vormen. In die ruimte kunnen kinderen, jongeren en ouders hun wensen voor de speelruimte waarmaken!

Voor de zomervakantie zal er meer duidelijkheid komen over de manieren waarop de gemeente initiatiefnemers wil en kan ondersteunen. Als u geïnteresseerd bent om mee te denken tijdens dit proces, of op ander vlak betrokken wilt zijn bij de toekomst van de speeltuinen in de Utrechtse Heuvelrug, neemt u dan contact met mij op via carmenatcdrcoaching.nl. Ik hoor graag van u!

 

Carmen Rietdijk; Raadslid D66