• Achterberg en Stiefelhagen hangen een cameraval op bij een dassenburcht.

    Stiefelhagen
  • Een nachtopname van een cameraval

    Stiefelhagen

Dassenwerkgroep Dorp en Natuur krijgt nieuwe cameravallen

13-01-2018, 22:20 | Lezersnieuws | Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen - Leersum

Eind vorig jaar is de aanvraag van de Dassenwerkgroep voor een 'Beleef en Bewonder!'-voucher toegekend door de projectorganisatie van 'Groen aan de Buurt'. 'Groen aan de Buurt' bestaat uit de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en IVN Utrecht (IVN). Deze subsidie is mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht.

De Dassenwerkgroep van de Vereniging voor Dorp en Natuur Amerongen-Leersum heeft als doel te bevorderen dat de dassenpopulatie langs de flanken van de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug zich kan ontwikkelen tot een (meta)populatie die duurzaam kan voortbestaan. De hoofdactiviteiten van de werkgroep zijn: het doen van sporenonderzoek, het samenbrengen van dassenwaarnemingen, in kaart brengen van dassenburchten en -leefgebieden, het plegen van overleg met beheerders en overheden, het onderzoeken van sterfgevallen, optreden tegen verstoring, en verzorgen van presentaties en publicaties. Onderzoeksresultaten en adviezen worden teruggekoppeld naar de betreffende grondeigenaren/beheerders.

Het betreft een voucher van € 1.000,- waarvoor de Dassenwerkgroep twee nieuwe cameravallen heeft aangeschaft. Een cameraval wordt opgehangen bij een burcht en begint met filmen zodra de sensor beweging signaleert. Met deze infraroodcamera's zijn ook bij weinig of geen licht goede opnamen te maken. De filmbeelden vertellen ons hoeveel dassen er op een burcht leven, en leren ons veel over het gedrag en de leefwijze van deze dieren. De Dassenwerkgroep kampt al geruime tijd met een structureel tekort aan cameravallen. We zijn daarom zeer dankbaar voor het toekennen van deze voucher!

De das komt van oudsher al voor in ons deel van de provincie Utrecht. De das was in de loop van de vorige eeuw bijna volledig uitgeroeid in ons land. Gelukkig maakt de das een 'comeback' door. Maar dat betekent niet dat de aanwezigheid van de das in ons land, of in onze eigen provincie, is veiliggesteld voor de toekomst! Moderne bedreigingen voor de dassenterritoria zijn afkomstig van onze infrastructuur, bouwprojecten, landbouwactiviteiten, recreatie, en ook moedwillige verstoring. De huidige populatie op de zuidoostelijke Utrechtse Heuvelrug blijft kwetsbaar door de hoge sterfte door autoverkeer en aantasting en verdwijnen van leefgebied. Onderzoek en bescherming blijft daarom nodig.

Het eerste filmmateriaal gemaakt met deze nieuwe cameravallen is via deze link te zien: https://www.dorpennatuur.nl/video-s/dassenfamilie.