Coolsma groep 8; een blanke groep?

28-01-2017, 16:20 | Lezersnieuws | mathieu van meijel

Een grote foto prijkte op de voorpagina van de jongste Stichtse Courant. Groep acht van Coolsmaschool was op visite bij de gemeente om de gemeenteraad na te spelen.

Allemaal prachtige kinderen jongens en meisjes . En … Allemaal blank. Niks zichtbaar van kind of kinderen met een andere huidskleur .

Op de achtergrond van de foto : De Burgemeester officieel met Ambtsketen , ons D66 gemeenteraadslid Wim Hak en meester Tobias van deze groep die tevens lid is van de Arnhemse gemeenteraad namens Groen Links.

Wat er nagespeeld werd wordt verder niet vermeld.

In het licht van de politieke verantwoordelijkheid van de drie volwassenen op de foto moet ongetwijfeld het integratiebeleid van de gemeente in het gemeenteraadsspel aan de orde zijn geweest. Met name Het belang van het onderwijs en de school bij de Integratie van allochtonenkinderen,vluchtelingenkinderen en kinderen van statushouders met de (blanke)autochtonenkinderen.

Onderlinge kennismaking op jeugdige leeftijd tussen niet en wel autochtonen is wezenlijk voor een komende generatie die geconfronteerd zal worden met een multicultureel en geglobaliseerd leefomgeving.

De foto roept de vraag op ; Wordt dit belang wel voldoende onderkend en vormgegeven door ouders en Coolsmaschoolleiding ? Worden de kinderen niet tekort gedaan door ze een dergelijke kennismaking of omgang te onthouden ? Dit is toch ook niet te onderschatte aspect van de zo gewenste " BIldung" binnen de leefomgeving van het onderwijs ?

Mathieu van Meijel