• Bewoners rondom de inrichtingsplannen Amerongen Regenwaterproof

    Paul Witmer
  • Ook jonge bewoners hebben interesse in de plannen van de gemeente

    Susan Claessens
  • Inrichtingsschets rondom begraafplaats Amerongen

    ODIN landschapsontwerpers

Bewoners enthousiast over inrichtingsplannen Amerongen Regenwaterproof

16-07-2018, 10:54 | Lezersnieuws | Susan

Dinsdagavond 10 juli organiseerde gemeente Utrechtse Heuvelrug de derde bewonersavond over het project ‘Amerongen Regenwaterproof’. Bewoners hebben actief meegedacht over de inrichting. Deze avond zijn de definitieve ontwerpen gepresenteerd. Bewoners (vooral vanuit de straten waar de eerste werkzaamheden zullen starten) waren erg enthousiast over deze plannen en gaven aan dat hun input meer dan verwerkt is in de inrichtingsplannen. Zelfs twee heel jonge bezoekers waren onder de indruk van de schetsen en plannen. En dat is natuurlijk precies waarom de gemeente zo actief inzet op deze bewonersinformatie en participatie. 

Waarom Amerongen Regenwaterproof?

De gemeente start naar verwachting begin 2019 met de werkzaamheden in de eerste straten: de Holleweg, Ds. Keppellaan (achter de tuinen van de huizen aan de rand van de begraafplaats) de Del, Cliftwijck, de Oude Wei en de Kievit. Omdat het steeds vaker en harder regent werkt de gemeente nu al aan een goede opvang van dit regenwater en het terugleiden van schoon water in de bodem. Zo voorkomen we wateroverlast en helpen we de natuur een handje. 

Rododendrons, bomen en water rondom begraafplaats

Omdat er onder andere rondom de begraafplaats gewerkt gaat worden, wil de gemeente hier verbeteringen aanbrengen aan de inrichting. De bewoners hebben aangegeven het mooi en goed te vinden dat de begraafplaats omzoomd is door bomen en rododendrons. Deze willen ze graag behouden, met iets meer kleur in de beplanting. Verder misten ze bankjes rondom deze plek. De gemeente heeft bij de nieuwe (definitieve) inrichtingsplannen hier aandacht aan geschonken. Zo blijven de rododendrons behouden, komt er meer sierkers voor meer kleur en een kleine waterval, aan de rand hiervan komen bankjes te staan. Het afgevoerde regenwater kan hier tijdens natte periodes instromen. Tevens komt er een water voorraad reservoir. Hieruit kan tijdens de droge zomer maanden water opgepompt worden om bomen en beplanting water te geven.

Uitwerken inrichtingsplannen

Gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat de inrichtingsplannen nu uitwerken en het uitvoeren van het werk aanbesteden. Naar inschatting start de uitvoering van deze werkzaamheden begin januari 2019. Na de zomer van 2019 gaat de gemeente ook aan de slag met de volgende fase van het project Amerongen Regenwaterproof. 

Meer weten? 

Meer informatie over dit project staat op: WWW.HEUVELRUG.NL/AMERONGENREGENWATERPROOF