• Bewoners rondom de ontwerpen van de werkzaamheden

    Paul Witmer
  • Wethouder Boonzaaijer legt bewoners uit wat Amerongen Regenwaterproof inhoudt

    Paul Witmer

Bewoners denken mee om Amerongen Regenwaterproof te maken

07-06-2018, 11:13 | Lezersnieuws | Susan

Woensdagavond 6 juni organiseerde gemeente Utrechtse Heuvelrug een tweede bewonersavond over het project ‘Amerongen Regenwaterproof’. Zo’n 30 bewoners waren aanwezig om mee te denken over de werkzaamheden die in hun straten plaats zullen vinden eind dit jaar. Wethouder Gerrit Boonzaaijer gaf de aftrap van de avond met de oproep vooral mee te denken en input te geven op de voorlopige ontwerpen van de werkzaamheden. En juist daarom waren de bewoners ook gekomen, ze dachten heel actief mee. 

De gemeente start naar verwachting begin 2019 met de werkzaamheden in de straten: de Holleweg, Ds. Keppellaan (achter de tuinen van de huizen aan de rand van de begraafplaats) de Del, Cliftwijck, de Oude Wei en de Kievit. Er worden op verschillende plekken infiltratiebuizen en wadi’s aangelegd om het (schone) regenwater snel op te kunnen vangen. Dit water wordt vanuit deze voorzieningen weer teruggevoerd in de bodem. Ook wordt op enkele plekken de riolering vervangen. Om dit aan te leggen worden straten opengebroken, dat betekent natuurlijk ook tijdelijk overlast. 

Bewoners dacht mee over de aanpassingen van het groen die samenhangen met aanleg van de infiltratiebuizen en wadi’s. Natuurlijk waren er ook veel vragen. Wat gaat er precies gebeuren in mijn straat? En wat ga ik hier van merken? Wethouder Gerrit Boonzaaijer en Kees van Zutphen (projectleider van de gemeente) gaven concreet en  helder antwoord op deze vragen. 

Bewoners gaven na afloop aan dat ze deze avond een succes vonden. Ze vonden het prettig dat er vanuit iedere discipline iemand was om antwoord te geven op hun vragen. Ze waardeerden het erg dat ook de dorpswethouder Gerrit Boonzaaijer de hele avond aanwezig was. 

Wateroverlast? Stuur uw foto op!

Mochten bewoners in Amerongen de komende tijd wateroverlast hebben door hevige buien, dan kunnen ze hun foto hiervan (graag met vermelding in welke straat de overlast is) mailen aan: amerongen@buroboot.nl. Dit helpt de gemeente een beeld te krijgen van locaties waar overlast ernstig is en welke werkzaamheden daar beste werken. 

Meepraten kan weer op dinsdagavond 10 juli

De gemeente organiseert een derde bewonersavond op dinsdagavond 10 juli. Bewoners van de Ds. Keppellaan, Holleweg, de Del, Cliftwijck, de Oude Wei en de Kievit worden per brief uitgenodigd hiervoor. De bewonersavond start op 10 juli om 19.30 uur in Allemanswaard. 

Meer informatie over dit project staat op: https://www.heuvelrug.nl/amerongenregenwaterproof