• Arkgemeente onder grote belangstelling verhuisd

    Arie van Barneveld
  • De jeugd wees met muziek de weg

    Arie van Barneveld

Ark en Andries onder één dak

01-10-2017, 22:20 | Lezersnieuws | Ark en Andries onder één dak

Zondagmorgen 1 oktober vertrok er vanuit De Ark een processie met ruim tweehonderd mensen, om te symboliseren dat vanaf 1 oktober Ark Gemeente en Andries Gemeente één zijn.

Eén PKN gemeente die gezamenlijk hun erediensten gaan vieren in de Andrieskerk.

Met de processie werd de "Jacobsladder"meegedragen, als symbool dat niet alleen de mensen vanuit de Ark gingen verhuizen, maar ook hun gebruiken en cultuur meegaan naar de Andrieskerk.

De Jacobsladder heeft twaalf sporten, voor elke maand één. Als er in die maand een gemeentelid overlijdt wordt er op de betreffende sport een witte herinneringssteen neergelegd met de naam van de gestorvene.

Na deze processie was er een feestelijke dienst in een volle Andrieskerk.

Deze dienst bekroonde de feestelijkheden die vrijdagavond en zaterdagavond al hadden plaatsgevonden, waarbij veel mooie muziek te beluisteren was,

Een geslaagd weekend met veel belangstelling.

Voor u misschien een reden om ook een keer een dienst bij te gaan wonen bij deze nieuwe open Kerkgemeente.