Amerongen op de schop voor waterafvoer en glasvezel?

12-06-2018, 21:48 | Lezersnieuws | d.e.

Dinsdagavond 15 mei was ik in Allemanswaard aanwezig op de tweede bewoners(voorlichtings)avond in het kader van het project "Amerongen regenwaterproof". Een prima project, door de gemeente goed voorbereid, met veel inspanning om de bewoners er bij te betrekken d.m.v. uitvoerige informatie. Chapeau!!

Echter, tot  verwondering van volgens mij het merendeel der aanwezigen, was ca.een half uur spreektijd ingeruimd voor een landschapsarchitect. Er kwam ook gelijk een vraag uit het publiek: "Zijn we hier om te praten over water of over bomen???". Betreffende "bomenman" deed gelijk maar de suggestie het aanzicht van de noordzijde van Kievit en Del en de hele Jachtlaan  totaal te wijzigen. Tot mijn vreugde reageerden aanwezige bewoners van genoemde straten direkt negatief op dit voornemen. Is het de gemeente werkelijk ernst met deze - ongetwijfeld geldverslindende - operatie??

Napratend over de voorlichtingsavond deed één van mijn buren (aan de Holleweg) de volgende suggestie:

Amerongen gaat -tenminste voor een groot deel-  op de schop; alle straten, trottoirs etc open. Voorzie al die open straten gelijk van glasvel voor sneller internet! Scheelt in de toekomst nog een keer graven; Het kost ongetwijfeld een paar centen maar als we daarvoor  de "bomenman" uit het "waterproject" schrappen, dan komen we waarschijnlijk al een heel eind!