• portret

    marcelle mulder
  • boek

    marcelle mulder

Alzheimer Café Maarn 3 juni

22-05-2019, 00:04 | Lezersnieuws | Mariël

Maandagmiddag 3 juni is er in het Trefpunt , Trompstaete 48 te Maarn weer een Alzheimer Café. Het thema is  "Op bezoek bij een dierbare met dementie".

Spreker is Marcelle Mulder, humanistisch raadsvrouw en werkzaam als beleidsadviseur geestelijke zorg bij Patyna in Friesland. Zij werkt daar met verzorgenden voor ouderen en hun familie/vrienden.

Het verhaal/gesprek gaat over het belang van contact maken met elkaar als een van ons hersenbeschadiging heeft en hoe je dat zou kunnen doen. Onder andere naar aanleiding van haar boek "Op bezoek bij een dierbare met dementie, met ruim 60 ideeën om samen te genieten". We spreken met elkaar over wat dementie met je vermogens tot contact-maken doet en over de mogelijkheden om elkaar toch te bereiken.

Het café is er voor mensen met (beginnende) dementie, hun familieleden, vrienden, buren en andere belangstellenden. Er is ruimte voor gezelligheid, muziek, contact met elkaar, vragen stellen enzovoorts. De inleiding heeft altijd te maken met onderwerpen waar mensen met dementie en hun omgeving het meest mee te maken hebben.

Het café gaat open om 13.30 uur.  
LET OP: gewijzigde aanvangstijd!

Gastvrouwen/heren ontvangen de gasten en maken hen wegwijs. Alzheimer Nederland staat er met een informatietafel. De inloop en ontvangst met koffie en thee duurt tot 14.00 uur. Daarna is het gesprek met Marcelle Mulder. Uiterlijk 15.30 uur is het programma afgelopen en is er gelegenheid een drankje te nemen en even na te praten.

Iedereen is welkom, u hoeft zich vooraf niet aan te melden. De toegang is gratis evenals de koffie en thee. De organiserende initiatiefnemers: Alzheimer Nederland afd Zeist e.o., Quarijn en Heuvelrug Senioren.

Voor meer informatie en vragen over vervoer Alzheimer Nederland afd Zeist e.o.: Bob Kniese  06-53250003