Aanpak verkeersoverlast Oude Dorp

29-11-2016, 18:40 | Lezersnieuws | Jan Kalff

Het is verrassend om de AANPAK in de Kaap van 17 november 2016 te lezen. Een tweede groene entree ter ontlasting van het parkeren in het Oude Dorp (mits de inspraak geen roet in het eten gooit), geen vondst van B&W, oud nieuws. En dat terwijl de eerste entree ook al niet werkt, omdat er nog steeds geparkeerd kan worden in het Oude Dorp. In zijn eentje een onverstandige maatregel 'met zonder resultaat' en dus weggegooid geld.

Op de Laan kunnen, met herinrichting (plan van Gessel of een alternatief) niet meer dan max. 70 auto's goed geparkeerd worden (gegeven). Overleg met het kasteel levert niet meer parkeergelegenheid op, wat dan wel? Plant eens bomen op goede plaatsen.

Aanpassing van ANWB borden heeft pas zin als er plannen gerealiseerd zijn.

Het weren van lange vrachtauto's lijkt goed, maar dan moet die regel ook gelden voor de pont anders houd je ze niet buiten het Oude Dorp.

Snelheidremmende maatregelen op de Utrechtsestraatweg leveren voor het Oude Dorp niets op daar er van die kant niet veel auto's met bestemming Oude Dorp binnenkomen (door ANWB borden). Overigens wel leuk voor de straat.

Een aantal plannen voor de fietsers levert hooguit een betere opstelling van klemmen voor fietsers op de Laan op (die voor 99 procent zelf een standaard hebben.) Naar de rest van de plannen voor de fietsers moeten we maar raden, maar last van fietsers heeft "niemand" in het Oude Dorp, ook op de Laan niet, dus we zijn zeer benieuwd.

Het Oude Dorp is zeer verheugd met deze voornemens van ons gemeentebestuur, als dat de schrijvers zijn van het bericht.

"Tenzij inspraak roet in het eten gooit". Waarmee men wil zeggen dat inspraak altijd negatieve gevolgen heeft voor (…....) bestuurders. Wij beweren, zonder inspraak geen goed besluit,

J.Kalff