• Engel die het water in beroering brengt

    Joke Hudig

Zeven avonden Bewust op Weg naar Pasen

06-02-2018, 09:40 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 14 februari 2018, 17:45 tot woensdag 28 maart 2018, 17:45

Locatie:

Kerplein 1, Doorn
De Koningshof
Doorn

De Doornse Raad van Kerken organiseert in 2018 voor de tiende keer het oecumenisch vastenproject 'Bewust naar Pasen'.

Dit jaar is het thema: Vrees niet, bezinning over: door de angst heen leven.

14 februari: Introductie van het thema en het project PAX aansluitend Aswoensdagviering

21 februari Juke Hudig, kunstenares, de afbeelding op de voorzijde is één van haar schilderijen over engelen.

28 februari Lenie Scherpenzeel, geestelijk verzorger en docent pastorale gespreksvoering en pastorale psychologie. Waar ben je bang voor?

7 maart Gijs van den Brink, Elim gemeenschapslid, redacteur Studiebijbel. Angst voor de vreemdeling.

14 maart Enis Odaci, voorzitter van Stichting Humanislam, een denktank voor islamitisch humanisme en partner bij Stichting Koetsveld & Odaci, waar hij samen met predikant Herman Koetsveld de interreligieuze dialoog vormgeeft. Angst voor de Islam.

21 maart Vincent Bijlo, cabaretier, columnist én ambassadeur van vrede voor PAX. Angst voor verlies.

28 maart Marcel Sarot, permament diaken Sint Maartenparochie en hoogleraar fundamentele theologie aan de Universiteit van Tilburg. Angst voor de toekomst.

Locatie: De Koningshof, Kerkplein 1, Doorn.

Programma:

17.45 uur ontvangst

18.00 uur maaltijd

18.45 uur voordracht spreker

19.00 uur nagesprek

19.30-19.45 uur avondgebed

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor alle, maar natuurlijk ook voor één of meer, avonden. Vanwege de maaltijd vragen wij u om u, uiterlijk een week voor de avond die u wilt bezoeken, aan te melden. Dit kan telefonisch bij Jeanette van Osselen (tel. 421916) of via e-mailadres jeanette.vanosselen@xs4all.nl. Wij moeten een grens van 40 stellen aan het aantal deelnemers in verband met het bereiden van de maaltijd en de grootte van de ruimte. Het is daarom van belang dat u, als u zich opgeeft, ook werkelijk komt of tijdig afzegt.

Tijdens de avonden kan een bijdrage gegeven worden voor het werk van PAX. Deze Nederlandse vredesorganisatie werkt aan vrede in (post)conflictgebieden. PAX werkt samen met vredesactivisten in deze gebieden en probeert bruggen te slaan tussen rivaliserende groepen. PAX vraagt in Nederland en op internationaal niveau politieke en publieke aandacht voor conflictsituaties in de wereld.