Zangworkshop met Ronald Naar 'Het lied van de ziel'

03-11-2017, 13:50 | Lezersnieuws |

Datum:

zondag 12 november 2017, 10:30 tot 12:00

Locatie:

Imminkstraat 1a, Amerongen
De Rijnkapel
Amerongen

Zin in Zondag

Zangworkshop met Ronald Naar

'Het lied van de ziel'

In veel Afrikaanse landen is samenzang een alledaags fenomeen. Blijdschap en verdriet worden zingend geuit en gedeeld. De samenzang schept een sfeer waarin saamhorigheid wordt ervaren.

Samenzang is een ritueel dat ruimte kan scheppen waar gesproken taal ontoereikend is. Iedereen neemt eraan deel. Want iedereen kan zingen. De één heel welluidend op de voorgrond, de ander bescheiden op de achtergrond.

In het Westen neemt (samen)zang een geheel andere plaats in. Het spontane, alledaagse karakter ontbreekt. Zingen staat vaak in het teken van prestatie.

Zingen is in Ronalds Naar benadering juist geen kunstvorm waarbij het om de prestatie gaat, en ook niet een emotionele uitlaatklep waarbij het juist puur om zelfexpressie gaat. Het samen zingen schept volgens hem een sprankelende ontmoetingsruimte. Ofwel: zingen als 'basisbehoefte van de ziel'. Samenzang zal een belangrijk deel uitmaken van deze ochtend.

12 november 2017

Zin in Zondag 'Het lied van de ziel' door Ronald Naar

Aanvang 10.30 uur

Entree: € 7,50