Woning in natuurgebied de Woerd: is de raad wakker? Geen enkele doorslaggevende reden van gemeente

17-02-2018, 20:00 | Lezersnieuws |

Datum:

donderdag 22 februari 2018, 19:30 tot 22:30

Locatie:

Faunalaan 67 Faunalaa, Driebergen
Raadszaal
Driebergen

Maandag 12 februari was in de gemeenteraad de inspraak over de bestemming van de Woerd. De Woerd is een beschermd natuurgebied tussen de wijk Hoenderdaal in Driebergen-Zuid en de Langbroekerdijk. De gemeente heeft een nieuw bestemmingsplan gemaakt waarin aan de eigenaar van de Woerd (die projectontwikkelaar is op het gebied van natuurbeheer) ruimte wordt geboden om er een permanente woning te bouwen, voorgesteld als compromis na lange strijd met de gemeente.

Overigens is de woning (door de eigenaar zogenaamd gebaseerd op een op oude kaarten staand koehok) nergens voor nodig, ook niet voor het beheer zoals hij zegt. Nu (hij mag er nu niet wonen) wordt het gebied ook beheerd.

Ik woonde die inspraak bij en meld u iets dat mij opvalt. Slechts een klein terzijde naast de gefundeerde inspraak van die avond. In alle rapporten (behalve die van de eigenaar) wordt voorkeur uitgesproken om de huidige bestemming te handhaven en geen bewoning toe te staan. Provincie, natuurorganisaties, bewoners van de wijk Hoenderdaal, allemaal zien ze wonen als een flinke en onmiskenbare achteruitgang voor de natuurwaarde.

Mij valt dan op dat de wethouder namens de gemeente zonder argumenten te noemen inbrengt dat zij er anders over denkt en het wonen 'positief' vindt voor de natuurwaarde. Op welke onbekende gronden is deze opvatting gebouwd? Wat geeft de gemeente hier uit handen, wie krijgt hier een cadeautje en wat krijgen onze gemeente en haar natuur er voor terug?

Op 22 februari spreekt de gemeenteraad er over. Ook over de interessante opvatting dat wonen in een beschermd natuurgebied een hogere natuurwaarde oplevert … Is dat zo?

En: neemt onze gemeenteraad dit gebrek aan argumenten zomaar voor lief? Terwijl er meer dan voldoende heldere tegenargumenten zijn?

Boudewijn Koole, wijkbewoner