• Olaf de Groot, “If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow.” John Dewey

    Olaf de Groot

Mini-conferentie digitale geletterdheid Bibliotheek ZOUT

22-02-2018, 13:50 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 7 maart 2018, 14:00 tot 17:30

Locatie:

Allemanswaard 27, Amerongen
cultuurhuis Allemanswaard
Amerongen

De Bibliotheek Z-O-U-T organiseert op woensdagmiddag 7 maart voor de tweede keer een mini-conferentie digitale geletterdheid in cultuurhuis Allemanswaard in Amerongen. De Bibliotheek Z-O-U-T wil met deze mini-conferentie laten zien waarom het belangrijk is om in het basisonderwijs vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van digitale geletterdheid. Daarom nodigt zij leerkrachten en directies van basisscholen, politieke partijen en ambtenaren jeugd en welzijn uit om bij deze conferentie aanwezig te zijn.

Dat de wereld sterk verandert, is inmiddels een open deur van jewelste. Maar daarom niet minder waar en niet minder alarmerend, vanwege de enorme consequenties die dit heeft. Digitalisering en medialisering heeft gevolgen voor iedereen in zijn of haar werk, leven en leren. Daarom is aandacht voor digitale geletterdheid nodig.

Vanuit de politiek ligt er echt druk op de integratie in het huidige curriculum. Dat betekent dat leraren vaardigheden moeten bezitten om dit aan leerlingen te kunnen aanleren. ICT-bekwaamheid is samen met digitale geletterdheid een urgent punt geworden in de ontwikkeling van het onderwijs.

De Bibliotheek Z-O-U-T maakt op dit moment stappen om op het gebied van digitale geletterdheid een plek te zijn voor alle inwoners van haar gemeente. Deze mediawijze houding is zichtbaar bij haar medewerkers, maar ook in de activiteiten en voorzieningen van de Bibliotheek. Vanuit het team Programma worden activiteiten aangeboden om het onderwijs te ondersteunen en begeleiden naar een digitaal geletterde school.

De mini-conferentie trapt af met een pleidooi van Olaf de Groot. Olaf de Groot is keynote speaker van deze mini-conferentie. Hij zal deelnemers meenemen in de actuele ontwikkelingen omtrent digitale geletterdheid. Hij heeft na jaren zelf in de schoolbanken gezeten te hebben ook ervaring als meester voor de schoolbanken. Later is hij bij Kennisnet gaan werken waar hij zich bezighield digitale geletterdheid en onderwijsvernieuwing. Hij is expert op het gebied van onderwijs met ict, innovatieve toepassingen een plek geven in eigentijds onderwijs. Nu werkt hij bij OinO-advies als adviseur en trainer om scholen verder te helpen met de integratie van ict in goed onderwijs.

Het belooft een interessante middag te worden waarbij deelnemers naar huis gaan met inspirerende informatie en praktische handvatten om met digitale geletterdheid aan de slag te kunnen. Deelname is gratis. Aanmelden via: cultuureneducatie@bibliotheekzout.nl