Kerst 2016… Feest van ontmoeting

18-12-2016, 20:50 | Lezersnieuws |

Datum:

zaterdag 24 december 2016, 19:45 tot 20:45

Locatie:

Klaproos 2, Driebergen
't Hoge Licht
Driebergen

Traject24, onderdeel van de Protestantse Gemeente Driebergen, belegt een feestelijke Kerstavond op zaterdag 24 december. Het wordt een feestelijke, muzikale bijeenkomst voor jong en oud, met medewerking van de Band en als spreker Henk van der Linden.

Vroeg op de avond, om 19.45 uur in 't Hoge Licht, Klaproos 2, Driebergen.

Vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee en na afloop ontmoeting met Glühwein en warme chocola.

De gastspreker, Henk van der Linden, maakte ooit carrière als bankdirecteur en is nu coach voor ondernemers. Ook is hij nauw betrokken bij Alpha-cursussen voor zakenlui en ondernemers.

Het thema is dit jaar: Kerst 2016… feest van ontmoeting.

Op zondag 25 december, 1e kerstdag heeft Traject24 op de gebruikelijke tijd (11.45 uur) en gebruikelijke plaats (Nieuw Salem, De Lei 86, Driebergen) een ontspannen kerstontmoeting. Ingrediënten daarbij zijn:

• Een spel voor de allerkleinsten: Nelleke en Anita van de Liedjestrein nemen ons mee naar hèt Kerstfeest; het gaat allemaal niet vanzelf, er moeten wat hobbeltjes worden genomen, maar het komt goed!

• Een overdenking van ds. Hans Eschbach over het thema 'Horen, zien en zwijgen'. Hoe zit het met al die bezoekers bij de kribbe? De wijzen doen er goed aan te zwijgen; maar de herders kunnen hun mond niet houden. En hoe zit dat met ons? Daarbij staat het evangelie uit Lucas 2 centraal.

Over Traject24

De gemeenschap van Traject24 herkent zich in de woorden evangelisch en protestants.

Protestants geeft aan dat we aansluiting zoeken bij de geloofstraditie die al eeuwen oud is:

• Jezus Christus is Gods Zoon, door wie verzoening mogelijk is;

• de Bijbel is als Gods gezaghebbend Woord, onze bron en richtsnoer.

Evangelisch houdt in dat we zoeken naar het vormgeven van dit eeuwenoude geloof op een manier die herkenbaar is voor mensen die in deze tijd en cultuur leven. In onze geloofsuitingen zoeken we aansluiting bij de evangelische beweging:

• een persoonlijke relatie met Jezus Christus staat centraal;

• het verlangen naar vernieuwing door de werking van de Heilige Geest;

• nieuwe liederen, audiovisuele middelen en drama/toneel tijdens bijeenkomsten;

• kleine groepen als schakel tussen samenkomst en persoonlijk geloofsleven.

Uitgebreide informatie: www.traject24.nl