Informatiebijeenkomst; "Is alles besproken voor nu, zo en later?"

18-01-2018, 13:10 | Lezersnieuws |

Datum:

dinsdag 30 januari 2018, 13:30 tot 15:30

Locatie:

Vijverlaan 10, Driebergen
De Vijver
Driebergen

Op dinsdag 30 januari van 13.30 tot 15.30 uur geeft drs. Lucia Lameiro Garcia van NUZO, Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen, vorm aan de bijeenkomst ;' Is alles besproken'. De bijeenkomst vindt plaats in het Ontmoetingscentrum De Vijver van De Brug, Vijverlaan 10 te Driebergen. De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor ouderen en mantelzorgers en andere geïnteresseerden in het onderwerp. Toegang is gratis, graag aanmelden per telefoon 0343 555401 of per email ocdevijver@iszdebrug.nl

Wat is voor u als oudere en mantelzorger belangrijk om op een goede manier oud te worden? Als u daarover nadenkt zijn er vast vragen over welke hulp u dan nodig heeft of hoe u dat organiseert. Lucia Lameiro Garcia gaat hierover in gesprek en geeft u informatie die nodig is om zo lang mogelijk de touwtjes zelf in handen te houden. Dit vraagt dat zowel de ouderen zelf als hun mantelzorgers duidelijk krijgen wat voor hen belangrijk is om zich goed te voelen. Dat is voor ieder mens heel persoonlijk. De factoren die belangrijk kunnen zijn voor de kwaliteit van leven zijn gezondheid, zowel lichamelijk als psychisch, sociale- en fysieke leefomgeving, de mate van regie en zingeving. Bewustwording, dus in gesprek gaan met jezelf en anderen hierover is een eerste stap. Het kenbaar maken aan je directe omgeving wat voor jou belangrijk is opent de weg naar mogelijkheden (en vaak oplossingen) en maakt mensen 'samen redzaam'.

Het Ontmoetingscentrum De Vijver richt zich sinds januari op een bredere doelgroep. Voor mensen met dementie, psychosociale problemen, Parkinson en mensen met een niet aangeboren hersenletsel zijn alle faciliteiten aanwezig. Binnen Ontmoetingscentrum De Vijver werkt een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers waardoor er een gevarieerd programma van groeps- en individuele activiteiten geboden kan worden. Bezoekers kunnen gebruik maken van de verschillende behandelaren zoals specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie etc. In verband met de bredere doelgroep zijn er meer voorzieningen getroffen voor bewegingstrainingen. Deelnemers hebben in het Ontmoetingscentrum een gezellige en actieve dag. De wensen en behoeften, maar ook de talenten en passie van de deelnemers staan centraal. Doel is om hen sociaal, lichamelijk en maatschappelijk te stimuleren. Mensen in hun kracht zetten en mee blijven doen in de maatschappij staat centraal. U bent harte welkom voor een kennismakingsgesprek, zie eerder vermelde contactgegevens.