informatiebijeenkomst.

15-05-2018, 21:09 | Lezersnieuws | P. Beumer-de gier

Datum:

dinsdag 29 mei 2018, 13:30

Locatie:

Vijverlaan 10
Driebergen
Driebergen

Op 29 mei aanstaande om 13.30 uur wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd door het ontmoetingscentrum "De Vijver" en het Netwerk Utrecht Zorg Ouderen(NUZO)in Driebergen. Dr.Katarina Jerkovi?-?osi? geeft een lezing over: "Is mijn mond Gezond?" Wist u dat ziekten zoals suikerziekten, reuma, hart en vaatziekten een relatie hebben met ziekten in de mond? Dr. Katarina Jerkovic - Cosic gaat in op deze vragen en geeft uitleg. Zij is lector innovatie in preventieve zorg bij het kenniscentrum voor gezond en duurzaam leven.

U wordt van harte uit genodigd om deze lezing bij te wonen. graag aanmelden via telefoon 0343555407 of mail: ocdevijver@iszdebrug.nl Het Ontmoetingscentrum De Vijver richt zich sinds januari op een bredere doelgroep. Voor mensen met dementie, Parkinson, CVA en mensen met een niet aangeboren hersenletsel zijn alle faciliteiten aanwezig. Het Ontmoetingscentrum biedt deze bezoekers een fijne plek en de juiste ondersteuning. Binnen Ontmoetingscentrum De Vijver werkt een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers waardoor er een gevarieerd programma van groeps- en individuele activiteiten geboden kan worden. Bezoekers kunnen gebruik maken van de verschillende behandelaren zoals specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie etc. In verband met de bredere doelgroep zijn er meer voorzieningen getroffen voor bewegingstrainingen en is er extra oefenmateriaal aangeschaft. Deelnemers hebben in het Ontmoetingscentrum een gezellige en actieve dag. De wensen en behoeften, maar ook de talenten en passie van de deelnemers staan centraal. Doel is om hen sociaal, lichamelijk en maatschappelijk te stimuleren. De nadruk ligt op wat de deelnemers w?l kunnen en weten. U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek, zie eerder vermelde contactgegevens.