Gelijkenissen in de rabbijnse literatuur

23-04-2019, 10:11 | Lezersnieuws | H.E. van Hartesveldt

Datum:

dinsdag 30 april 2019, 20:00 tot 22:00

Locatie:

Berkenweg 33
Ludenkapel
Doorn

In het Nieuwe Testament zijn er zo’n 40 door Jezus vertelde gelijkenissen bewaard gebleven, en in andere vroeg-Christelijke geschriften nog een aantal. Het vertellen van parabels en gelijkenissen was een heel gangbaar gebruik in de Joodse wereld in de tijd van Jezus, en daarna.Ook in de rabbijnse literatuur, die vanaf de derde eeuw is opgeschreven, vinden we zeer vele gelijkenissen of parabels, in het Hebreeuws mesjalim genoemd.