• Ecoduct Mollebos

    Marcel Holtel

Excursie met bezoek aan ecoduct Mollebos

28-03-2016, 16:30 | Lezersnieuws |

Datum:

zondag 10 april 2016, 12:00 tot 14:00

Locatie:

Doorn

We gaan bij deze excursie kijken naar het ecoduct Mollebos. Dit ecoduct dankt zijn naam aan het nabijgelegen Mollebos en verbindt landgoed Noordhout ten noorden van de A12 met de gebieden 't Heihuis, Stameren en de Maarnse zandafgraving in het zuiden. Het is geopend in 2013 bij de verbreding van de A12 en vormt nu een belangrijke schakel tussen de twee delen van het nationaal park. Diersoorten, die gebruik maken van dit ecoduct zijn de zoogdieren van de Heuvelrug zoals ree, konijn, boommarter en das, maar ook insecten en amfibieën. Dit is goed te zien, doordat op het ecoduct een zandstrook is gemaakt, waarop de diersporen zichtbaar zijn.

Er zijn maatregelen genomen om de verbindingszones geschikt te maken voor het ecoduct, zoals het omvormen van de nabijgelegen voormalige maïsakker tot heischraal grasland, het terugdringen van recreatief gebruik en het omleiden van het fietspad. Het voormalige akkertje heeft nog een bijzonderheid, het is een goed te herkennen smeltwaterdal uit de laatste ijstijd en heeft daarmee een aardkundige waarde. Ook heeft Utrechts landschap recent het natuurgebied Stameren onder handen genomen, er zijn nieuwe corridors gemaakt tussen de daar aanwezige heidegebieden en zo is ook hier de aansluiting met de rest van het nationaal park verbeterd. Kortom, er is genoeg te zien in dit dynamische gebied.

Gezien de aard van de excursie zijn honden niet toegestaan.

Excursie: zondag 10 april van 12.00 tot 14.00 uur

Start: ingang van de camping en bungalowpark RCN het Grote Bos : Hydeparklaan 24 3941ZK te Doorn

Informatie: Adrie Vermeulen, telefoon 0343-491458 of kijk op www.ivn.nl/afdeling/heuvelrug-en-kromme-rijn