• Archieffoto ter illustratie.

    Michiel Schaaij

Minder jongeren naar Halt gestuurd

HEUVELRUG Vorig jaar werden 34 jongeren (8,9 per duizend jongeren) uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug naar Halt verwezen na een overtreding. Dat is een daling van 6 procent ten opzichte van 2018, toen 36 jongeren naar Halt moesten. Daarmee gaat Utrechtse Heuvelrug in tegen de landelijke trend.

Het aantal jongeren dat naar Halt moet na een overtreding is landelijk gezien voor het eerst in jaren weer gestegen. Vorig jaar werden ruim zestienduizend minderjarigen naar Halt gestuurd. Dat is een toename van elf procent ten opzichte van 2018, zo blijkt uit de jaarcijfers die de organisatie donderdag publiceerde.

Het vaakst ziet Halt jongeren die iets hebben gestolen, hebben gespijbeld of overlast hebben veroorzaakt met een slok op. Toch heeft de organisatie ook steeds vaker te  maken met 'relatief zware' zaken, zoals sexting, 'eenvoudige' mishandeling (bijvoorbeeld slaan of schoppen) of diefstal met aanzienlijke schade. 

GEEN STRAFRECHT Volgens de organisatie worden jongeren die voor het eerst de fout in gaan (zogeheten 'first offenders') steeds vaker naar Halt gestuurd, in plaats van dat ze vervolgd worden met het jeugdstrafrecht. Ook verwijzen buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's)  'op structurele basis' minderjarigen door naar Halt in het geval van openbaar dronkenschap. Tijdens festivals en andere evenementen, zoals kermis of carnaval, kan Halt op verzoek van een gemeente met een Halt-loket aanwezig zijn om direct het eerste gesprek met de aangehouden jongeren te voeren.

Bekijk in de kaart hieronder hoeveel jongeren uit andere gemeenten in Nederland vorig jaar werden doorverwezen naar Halt.

Jongeren die een Halt-straf krijgen, worden niet strafrechtelijk vervolgd en krijgen geen strafblad - mits ze het Halt-traject succesvol afronden. Het gaat vaak om om kleinere vergrijpen, die volgens de organisatie wél 'zorgen voor grote maatschappelijke schade en verloedering'. De overtreders moeten bijvoorbeeld een opdracht maken, eventuele schade vergoeden of in gesprek met het slachtoffer. Deze straf moet er verder voor zorgen dat strafbaar gedrag van deze jongeren niet verder escaleert. Dat lukt overigens geregeld niet. In 2016 concludeerde het CBS dat ruim een derde van de jongeren die eerder een Halt-straf kregen, later weer verdacht werd van een misdrijf.