• 112Heuvelrug.nl

Aantal meldingen verward gedrag daalt opnieuw in de Heuvelrug

HEUVELRUG In tegenstelling tot de landelijke tendens, is het aantal meldingen van personen met verward gedrag in de Utrechtse Heuvelrug voor het derde jaar op rij iets gedaald. Het ging om 4,4 incidenten per duizend inwoners, in totaal 218 incidenten in 2018.

Al zeven jaar op rij stijgt bijna overal het aantal meldingen van personen met verward gedrag. In 2012 registreerde de politie landelijk nog 44,5 duizend incidenten, vorig jaar was dit meer dan verdubbeld tot bijna honderdduizend. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door LocalFocus. De politie noteerde gemiddeld 27 meldingen per dag van mensen die mogelijk in psychische nood zijn en een risico voor zichzelf of anderen kunnen vormen.

Het aantal meldingen in de Heuvelrug daalt sinds 2016 juist van 233 naar 227, 225 en vorig jaar 218 meldingen van incidenten. Het aantal meldingen is nog wel flink hoger dan in 2012 (132), maar steeg sindsdien met 165 procent. De landelijk gemiddelde stijging was maar liefst 223 procent.

(Artikel gaat verder onder de afbeelding.)

 

DIVERSE PROBLEMEN Psychoses, dementie, suïcidale neigingen, verslaving en andere stressvolle levensgebeurtenissen. Achter de meldingen van '(overlast door) verwarde of overspannen personen' gaan vaak diverse problemen schuil. Volgens Henk van Dijk, landelijk programmaleider 'personen met verward gedrag' bij de nationale politie, treffen zij 'in de eerste plaats personen aan die in de war zijn en is er soms een combinatie met overlast.' Van Dijk: ,,Denk bijvoorbeeld aan iemand die haar hele huisraad uit het raam gooit of een bovenbuurman die uit angst voor zijn eigen waanbeelden gaat schreeuwen. Slechts een zeer klein deel van deze personen is ook gevaarlijk voor anderen." Een eenduidige verklaring voor de jarenlange toename van het aantal meldingen van personen met verward gedrag is er volgens Van Dijk niet.

Slechts een zeer klein deel van deze personen is ook gevaarlijk voor anderen  POLITIECEL Problemen met verwarde personen worden vaak afgehandeld door de politie. Mensen met verward gedrag worden geregeld in een politieauto naar het bureau gebracht, om daar een poosje in een politiecel te belanden. Volgens Henk van Dijk van de politie komt dat tegenwoordig wel minder vaak voor. 'Inmiddels heeft zo'n driekwart van het land speciale opvanglocaties', laat de programmaleider van de politie desgevraagd weten. Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) wil dat de gemeenten de regie nemen over de aanpak van verwarde personen. Sinds oktober 2018 wordt verwacht dat zij een 'goed werkende aanpak' hebben. In december van vorig jaar schreef het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een rapport dat ongeveer een derde van de gemeenten –  die reageerden op de vragenlijst – dit nog niet hebben. Een gebrek aan financiering wordt vaak genoemd als belemmering.