• Bart Homburg/ Oranje Fonds

Appeltje van Oranje voor buurtgezinnen.nl

AMERONGEN Stichting Buurtgezinnen.nl uit Amerongen heeft donderdag een Appeltje van Oranje in ontvangst genomen uit handen van Koning Willem-Alexander. Ook aan Stichting Weekend Academie uit Amsterdam en Ervaringsmaatjes van Stichting Informele Zorg (SIZ) Twente uit Hengelo werd een Appeltje van Oranje uitgereikt op Paleis Noordeinde. Het is de 15e keer dat de jaarlijkse prijzen van het Oranje Fonds zijn uitgereikt.

„Gezinnen die om wat voor reden dan ook overbelast zijn of kampen met problemen, krijgen hulp van gezinnen uit de buurt. Of het nou gaat om een luisterend oor of het opvangen van een kind. De twee gezinnen gaan een langdurige relatie met elkaar aan", zo vatte koning Willem Alexander het gedachtengoed van Buurtgezinnen.nl doeltreffend samen.

Ieder jaar heeft de prijsuitreiking een ander thema. Het thema van 2017, Krachtige Kinderen, draait om het versterken van kinderen zodat zij een betere toekomst tegemoet kunnen gaan. Stichting Buurtgezinnen.nl ontvangt dit Appeltje van Oranje omdat zij zich op een bijzondere manier inzetten voor overbelaste gezinnen. Denk aan overbelaste alleenstaande moeders, vluchtelingengezinnen, mantelzorg-gezinnen of gezinnen waar verstandelijke beperking een rol speelt. Zij koppelen deze gezinnen aan een gezin uit de buurt dat langere tijd ondersteuning biedt. Deze steun zorgt ervoor dat ouders weer op adem kunnen komen, kinderen zich positief kunnen blijven ontwikkelen en gezinnen na een tijdje op eigen kracht weer verder kunnen.

KROON Buurtgezinnen.nl is blij met deze blijk van waardering en erkenning. „Deze prijs is eigenlijk voor de driehonderd gezinnen die elkaar gevonden hebben in de afgelopen twee jaar. Voor de moed van gezinnen over de drempel te stappen en om hulp te vragen en voor de bereidheid van andere gezinnen, hun hart en huis open te stellen voor hen die het even lastig hebben. Het Appeltje is een kroon op ons werk", aldus een trotse Leontine Bibo, grondlegger van Buurtgezinnen.nl.

APPELTJES De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt aan drie initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden of die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de maatschappij. Alle winnaars van een Appeltje van Oranje krijgen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro. Een van de beeldjes is het Grote Appeltje van Oranje. Die wordt toegekend aan het initiatief dat het meest opvalt in bereik. Dit jaar is het Grote Appeltje naar Stichting Weekend Academie gegaan.

Jaarlijks reikt Koningin Máxima de prijzen uit. In lustrumjaren wordt dit door Koning Willem-Alexander gedaan.