• Dorpsjournalist.nl

Wethouder wil bouwkrediet van school intrekken

DRIEBERGEN Onderwijswethouder Henk Veldhuizen (CDA) wil het verbouwingskrediet voor basisschool De Ontdekkingsreis intrekken, nu de school weigert om naar de voormalige kleuterschool 't Oostrom aan het Jagerspad 3 te verkassen. Dat blijkt uit een ambtelijk memo aan de gemeenteraad. Over eventuele verdere stappen tegen het schoolbestuur wordt met geen woord meer gerept.

Michiel Schaaij

CDA-fractieleider Chantal Broekhuis vroeg het college enkele weken geleden nog, om uit te zoeken hoe het schoolbestuur van De Ontdekkingsreis aangesproken kan worden op de verhuisweigering. Veldhuizen zegde toe de rechtspositie van de gemeente in een memo toe te lichten. Het lijkt het er echter op dat de gemeente eieren voor haar geld kiest, om te voorkomen dat leerlingen de dupe worden van de onenigheid over de schoollocatie.

KOSTEN Wethouder Veldhuizen gaat nu bekijken welke kosten gemaakt moeten worden, om de huidige behuizing aan het Jagerspad 7 voor langere termijn geschikt te maken voor De Ontdekkingsreis. Hij gaat er vanuit dat de school geen gebruik meer wil maken van het verbouwingskrediet van bijna een miljoen euro voor gebouw 't Oostrom. Eerder verklaarde hij al dat De Ontdekkingsreis wat hem betreft nu helemaal achteraan de rij staat, als het gaat om nieuwbouwplannen.