• Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers
  • Aart Aalbers

Overbergers massaal tegen komst oudere asielzoekers

OVERBERG De inwoners van Overberg konden woensdagavond in het Boshotel aan de Dwarsweg hun mening kenbaar maken over de huidige gang van zaken rond het asielzoekerscentrum en over een voorgestelde wijziging. In grote getale kwamen de eensgezinde Overbergers naar het Boshotel. Ze hadden veel verbeterpunten op zak en wezen resoluut het voorstel, om ook oudere alleenstaande asielzoekers en gezinnen op te vangen, van de hand.

Aart Aalbers 

Om toestanden zoals in Geldermalsen te voorkomen had de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan de bijeenkomst geen ruchtbaarheid gegeven en moest men een uitnodiging tonen. Schreeuwende inwoners en spandoeken waren niet aanwezig. In zijn openingswoord wees burgemeester Frits Naafs (Utrechtse Heuvelrug) erop dat de gemeente niet stiekem gaat doen en er niet getornd zal worden aan het maximum aantal van 200 asielzoekers. ,,De reden van de bijeenkomst is tweedelig" zo hield Naafs zijn gehoor voor. ,,Allereerst een evaluatie en ten tweede willen we weten hoe de bevolking van Overberg denkt over het voorstel van het COA om ook gezinnen en meerderjarige alleenstaanden vluchtelingen op te vangen." De burgemeester gaf aan dat het college positief is over het voorstel maar alleen ja zegt tegen het COA mits er draagvlak is onder de omwonenden. De reden van het voorstel van het COA is de grote vechtpartij in september. Men verwacht dat wijziging van de samenstelling een positief effect heeft waardoor het aantal incidenten en overlast kan worden beperkt.

Frits Westendorp, van het bewonerscomité Dwarsweg, kreeg de gelegenheid om de zaal toe te spreken. Zijn comité bleek op een prettige wijze samen te werken met het AZC. Hij stak echter niet onder stoelen of banken faliekant tegen een koerswijziging te zijn en noemde een aantal redenen. Zo merkte hij op dat bij gemengde AZC's ook vechtpartijen zijn terwijl het in Overberg al langere tijd rustig is. Ook zijn jongere asielzoekers beter aan te spreken op hun gedrag dan oudere. Westendorp: ,,Al zal het in Overberg niet zo snel gebeuren maar wij willen zeker geen Keulense toestanden. Voelen vrouwen zich bij wijziging nog wel veilig?" De toon was gezet.

Na de toespraken gingen de aanwezigen in tien groepjes de discussie aan met medewerkers van de gemeente. Veel klachten kwamen over het feit dat de avondklok niet werkt. Zeer regelmatig lopen lawaaiige jongeren in de nachtelijke uren door Overberg en zijn zelfs op de erven van bewoners gesignaleerd. Ook lopen en fietsen er nog steeds jongeren onverlicht op de zeer donkere Dwarsweg. De Overbergse vrouwen voelen zich door veel asielzoekers bekeken en een aantal durft in donker niet meer op de fiets over de Dwarsweg. Dat de jonge asielzoekers ook overdag op straat lopen vinden de Overbergers onbegrijpelijk. ,,Het lijkt wel of ze bijna allemaal spijbelen."

De avond verliep in een gemoedelijke sfeer. De burgemeester concludeerde dat de Overbergers een duidelijk signaal aan het college van B&W hebben afgegeven. Naafs bedankte na afloop de inwoners voor de correcte wijze waarop de bijeenkomst was verlopen.

Label:

Vluchtelingen