• Vincent Jannink

Minder vluchtelingen naar Heuvelrug

HEUVELRUG Omdat er minder vluchtelingen naar Nederland uitwijken, zijn gemeenten in de regio hun samenwerking meer gaan richten op de sociale huisvesting van andere kwetsbare woningzoekenden. Dat blijkt uit een tussenrapportage die burgemeester en wethouders afgelopen week naar de gemeenteraad hebben gestuurd. Door het afnemende aantal asielzoekers krijgen bijvoorbeeld mensen met een verslavingsproblematiek, ex-gedetineerden en mensen met psychische roblemen nu wellicht eerder een kans op een dak boven hun hoofd.

Michiel Schaaij

PERSONEELSFLAT Door de daling van de instroom is het ook onzeker geworden, of de gemeente wel genoeg geschikte statushouders vindt voor de personeelsflat van Bartiméus. De zorgorganisatie stelde in maart van dit jaar woonruimte beschikbaar voor maximaal 24 vluchtelingen met een verblijfsstatus. Het gaat daarbij uitsluitend om alleenstaande nieuwkomers. Twee maanden geleden ondertekende de eerste van hen het huurcontract voor een appartement aan de Arnhemse Bovenweg.

TUINHUIS Opvallend is dat deze zomer voor het eerst een asielzoeker wordt ondergebracht in het tuinhuis van een Doornaar. Vorig jaar kondigde de gemeente al aan, dat inwoners binnenkort nieuwkomers mogen opvangen in containerwoningen in hun achtertuin. Dat opzienbarende idee was afkomstig van een Maarnaar, die meedeed aan een inspraakavond over de opvang en begeleiding van vluchtelingen.

PROEFPROJECT De vluchteling die nu tijdelijk zijn intrek in een tuinhuis neemt, is in afwachting van gezinshereniging. Burgemeester Frits Naafs noemt het een proefproject. Vorig jaar opperde Naafs al de mogelijkheid om tijdelijke bouwvergunningen gaan verstrekken, in lijn met het landelijke beleid voor de plaatsing van mantelzorgunits. Daarin zouden asielzoekers zich kunnen voorbereiden op hun definitieve huisvesting.

INBURGERING Naafs zegt dat de vluchteling in het Doornse tuinhuis wordt begeleid in samenwerking met de Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug. Als er meer vluchtelingen in achtertuinen worden opgevangen, is het de bedoeling dat ook straatbewoners hun best gaan doen om de inburgering van de nieuwkomer te regelen. Aan de andere kant wordt van de vluchteling een bijdrage verwacht aan de leefbaarheid in de straat of wijk.

Label:

Vluchtelingen