• Hans Sleeuwenhoek

Kerkkoor Driebergen viert 75-jarig bestaan

DRIEBERGEN Kerkkoor Driebergen vierde zaterdag met een uitgebreide receptie het 75-jarig bestaan.

Hans Sleeuwenhoek

Het koor werd in 1942 (oorlogstijd) opgericht door een groepje mensen die regelmatig bij elkaar kwamen om samen te zingen. Toen men besloot een officieel koor te vormen, werd dat een kerkkoor omdat zo'n koor niet hoefde te worden aangemeld bij de Duitse overheerser.

WACHTLIJST Het koor heeft een roemruchte geschiedenis, vooral in de periode 1966 tot 1993 toen Hans Boelee dirigent was. De toeloop van zangers en zangeressen die lid wilden worden was zo groot, dat er bij 120 een stop moest worden afgekondigd omdat de meeste podia zoveel zangers niet konden herbergen, dus ontstond er een wachtlijst. Het koor heeft in die periode ook veel meegewerkt aan radioprogramma's. Het zong overigens ook veelvuldig in het buitenland (Engeland, België, Duitsland). En in eigen land voor duizend man publiek samen met het Jostiband orkest.

Het koor geeft een aantal malen per jaar een concert en gaat regelmatig op bezoek in bejaardenhuizen om daar te zingen voor de mensen die niet meer naar de concerten kunnen komen. Tijdens de receptie werd het koor toegesproken en gefeliciteerd door burgemeester Frits Naafs. Een andere bezoeker bij de receptie was de weduwe van Hans Boelee, de 91-jarige Suus, die nog vrijwel alle concerten van het koor bijwoont en op deze feestelijke dag niet wilde ontbreken. De jubileumactiviteiten worden afgesloten op 28 oktober in de Grote kerk met een uitvoering van het oratorium 'Jozef'.