• Selina van Krieken, Kim Breeschooten en Eva Smit delen flyers uit om ouders te informeren.

    Pander Roskam

Initiatief voor Vrijeschool in Amerongen

AMERONGEN Een aantal ouders heeft het initiatief genomen om een Vrijeschool voor kleuter- en basisonderwijs op te richten in Amerongen. Het is de bedoeling dat de school in augustus 2017 van start gaat met een kleuterklas voor kinderen van 4, 5 en 6 jaar. Ook wordt bekeken of er dan gestart kan worden met een klas voor zeven- en achtjarigen. De school zou gevestigd moeten worden in het schoolgebouw waar tot 2016 de Uitkijk zat. Eva Smit, Selina van Krieken en Kim Breeschooten lichten de plannen toe.

Pander Roskam

Van Krieken: ,,We hebben als ouders niet veel keuze in Amerongen. Er zijn enkel twee christelijke basisscholen. Dan kies je voor een nuance in plaats van een pedagogische richting zoals Montesorri, Dalton, Jenaplan of Vrijeschool. Het is niet zo dat die scholen slecht onderwijs bieden, integendeel zelfs. Ik hoor hele goede verhalen over de scholen in Amerongen. Wij zoeken, als ouders, een onderwijsvorm waarbij de kinderen niet alleen gestimuleerd worden op cognitieve prestaties, maar waarbij ze aangemoedigd en ondersteund worden in hun natuurlijke ontwikkeling waarbij ook andere gebieden aangesproken worden. De Vrijschool noemt dat 'leren met hoofd, hart en handen'.

Daarom zijn we aan de slag gegaan met een zevental ouders om dit idee te realiseren. Om te kunnen starten zijn er minimaal twintig kinderen nodig. De enthousiaste reacties die we ontvangen zijn echt fantastisch. Er is een hoop belangstelling, maar we zijn er nog niet. Geïnteresseerde ouders moeten zich echt blijven aanmelden!"

VRIJ De Vrijeschool is gebaseerd op de antroposofische opvattingen van Rudolf Steiner. De rest van de wereld kent dit schoolsysteem als Waldorf School. Het 'vrije' van de naam 'Vrijeschool' slaat op de vrijheid die noodzakelijk is om de pedagogische visie in vrijheid te kunnen realiseren. In de jaren twintig van de vorige eeuw ging dat vooral over vrij te zijn van overheidsbemoeienis. Het gaat er ook om de geest vrij tot ontwikkeling te laten komen. Breeschooten: ,,Veel mensen vragen of de 'Vrijeschool' geen regels kent. Dit schooltype heeft echter een heel duidelijke structuur, het zit hem echter meer in een natuurlijke structuur van de dag, seizoenen en jaren."

ONTWIKKELING Smit: ,,Ik ben zelf niet Antroposofisch, ik ben ermee in aanraking gekomen via mijn werk. Dat vond ik heel inspirerend. Voor mij voelt wat ik op de Vrijeschool heb gezien, als de meest natuurlijke manier van onderwijs, aansluitend bij wie een kind is. Breeschooten: ,,Beoordeel een kind op waar het is in de ontwikkeling, in plaats van waar het zou moeten zijn. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen leren. Dat moet je voeden, niet aanpassen aan een methode. Een kind kan zijn talent op een Vrijeschool ook breder ontwikkelen: Drama, dans, muziek, cultuur, natuur."

Van Krieken: ,,Ik wil dat mijn kind wordt gezien als een mens met een verstand, een lichaam en een ziel. Dat al die onderdelen gevoed mogen worden. Dat een kind de ruimte ervaart om zijn passies en talenten te ontplooien, te dromen en kan putten uit een rijke traditie en jaren lange ervaring."

Het ouderinitiatief gaat niet de invulling van de school bepalen. We hebben een bestaande Vrijeschool benaderd voor samenwerking. Zij verzorgen het onderwijs, met ervaren leerkrachten. Wij brengen ouders samen die hun kind willen aanmelden voor deze school. 

Geïnteresseerden kunnen zich melden via de Facebookpagina Vrijeschool Amerongen of via selinavkrieken@gmail.com. Op donderdag 11 mei is er een informatieavond over de Vrijeschool in de Proloog, Allemanswaard. De avond start om 20.00 uur.