• Foto: BDUmedia

Ingezonden brief: College meet met twee maten

HEUVELRUG Een sterk staaltje van meten met twee maten van het college van b en w van de Utrechtse Heuvelrug. COA laat oog vallen op de marinierskazerne in Doorn. De gemeente bij monde van wethouder Boonzaaijer stelt echter (citaat): ,,We hebben net voldoende middelen en vrijwilligers om de AZC's in Leersum en Overberg te kunnen voorzien. We doen binnen de gemeente dus al genoeg", aldus Boonzaaijer, die op voorhand al zegt niet positief in te stemmen met de komst van een nieuw centrum." (einde citaat)

Welnu, schiet mij als inwoner van Maarsbergen maar lek. Maarsbergen valt toch ook echt onder diezelfde gemeente van wethouder Boonzaaijer? Nog geen paar maanden terug wilde ditzelfde college van b en w het in december gesloten Amrath hotel in Maarsbergen volstoppen met asielzoekers (statushouders), zeer tegen de zin van de bevolking. Gold toen niet dat de gemeente met de AZC's Leersum en Overberg al genoeg deed? Was Maarsbergen toch lekker ver weg van de Pleiade (dat is gemeentepaleis eh pardon gemeentehuis) en komt een kazerne in Doorn volgestopt met asielzoeker te dichtbij?

Nog gekker en onverklaarbaar wordt het nu het Amrath probeert een deal te krijgen voor een 'Polenhotel' met een uitzendbureau voor arbeidskrachten uit het Oostblok, dat het college volstrekt tegen het huisvesten van Polen cs. is in het Amrath, ,,geen toegevoegde waarde voor het dorp", maar het dus wel vol wilde (en nog steeds wil) stoppen met asielzoekers. Wat is daar dan de toegevoegde waarde van voor het dorp? Die Polen werken tenminste, ze komen daar immers niet voor niets via een uitzendbureau. Maar als de asielzoekers naar Doorn dreigen te komen doet de gemeente plots al meer dan genoeg.

Ik begrijp het niet meer.

Henry Beuks, Maarsbergen

Label:

Vluchtelingen