• HUGO POTHARST

Ingezonden brief: Asielzoekers in Amrath Hotel

MAARSBERGEN De inwoners van Maarsbergen werden onaangenaam verrast door het nieuws dat een overenthousiast college van B&W voornemens is met het Amrath te gaan praten om statushouders (asielzoekers met verblijfsvergunning) langjarig in het na sluiting leegkomende hotel te gaan huisvesten. Als argumenten dragen zij aan 'vermindering druk op de sociale woningmarkt' en 'voorkoming langdurige leegstand'.

Wij zijn al decennia lang de leegstaande puinhoop op het 'Nuyssenborg-terrein' gewend, weliswaar al die tijd geen fraai gezicht maar we hebben er nihil overlast van als inwoners. Als het Amrath straks lang leeg zou staan, is dat het probleem van Amrath! Niet van de inwoners, deze zouden hier nihil overlast van hebben net als in het geval van het Nuyssenborgh-terrein.

B&W zal ons 'nihil' overlast van tig asielzoekers (het hotel heeft bijna honderd luxe meerpersoons kamers) zeker niet kunnen garanderen en niet verder komen dan de gebruikelijk politieke correcte 'bla bla' dat ze er alles aan zullen doen. 'Den Haag' rammelt met een grote geldzak voor gemeenten die het probleem van het huisvestingstekort voor asielzoekers helpen op te lossen. Handig om de door haar eigen financiële (wan-)beleid ontstane gaten makkelijker te kunnen dichten. Dit over de rug van de veelal oudere dorpsbewoners, die komen immers toch niet in verzet en demonstreren niet.

In Maarsbergen is 'nihil' voorziening, (een kerk, verfwinkel en fietsenmaker), geen treinstation, supermarkt of sportclub, helemaal niets! Zal hier geen verveling toe slaan? Gaan ze rondhangen voor de La Place of Tango? Dat ervaren de gasten zeker niet als prettig en zal de nodige klandizie kosten.

Hoe veranderlijk is een politicus/wethouder? Enkele weken terug belde ik al mededorpsbewoner en wethouder Henk Veldhuizen om te informeren of er plannen lagen om er een AZC van te maken. Hij bleek toen nog niet op de hoogte van de op handen zijnde sluiting, maar liet weten dat het huidige standpunt van de gemeente was dat de gemeente met de twee azc's in Overberg en Leersum al meer dan genoeg deed, er zeker eerst met de dorpsbewoners overlegd zou worden en de bestemming 'hotel' ook niet zomaar gewijzigd was.

Een paar weken later lees je vervolgens hoe unaniem enthousiast het college is er een groot azc te maken en met het Amrath gaat praten. Niets eerst overleggen met de dorpsbewoners of zij dit wel willen! Voor de schijn zal de gemeente ooit nog wel een bijeenkomst voor de dorpsbewoners houden, maar alles zal dan al wel beklonken zijn. Een politicus hoort de belangen van de kiezer (de dorpsbewoners) te dienen. Wij hebben geen enkel belang bij een dergelijk azc!

Ik pretendeer niet de mening van iedereen te verwoorden, doch de reacties in de straat zijn 'geschokt en ontdaan'. Velen was het nieuws ontgaan door het slim gebruik van de term statushouder in plaats van asielzoeker in de pers.

Henry Beuks

Ridder Fulcolaan 60, Maarsbergen

Label:

Vluchtelingen