• Wouter van Dijk

Gescheiden inzameling vuilnis levert gemeente geld op

HEUVELRUG De gescheiden inzameling van afval heeft de gemeente vorig jaar een financiële meevaller opgeleverd. Dat schrijft raadsrapporteur Ron van der Laan (VVD) in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens gegevens van de Afval Verwerking Utrecht (AVU) kostte de inzameling en verwerking van Heuvelrugs vuilnis in totaal 654.000 euro. Maar de opbrengst van grondstoffen uit de kliko's en containers bedraagt naar verwachting meer dan zeven ton. De winst van 54.000 euro is eigenlijk nog groter. ,,Want als men minder afval gescheiden inlevert, ontstaat er meer restafval dat tegen hogere kosten verbrand had moeten worden", zo redeneert Van der Laan.

Hij adviseert de gemeente wel om de ontwikkelingen rond de inzameling van plastic, metaal en drinkpakken (PMD) de komende jaren goed in de gaten te houden en de financiële risico's in kaart te brengen.