• Wethouder Gerrit Boonzaaijer

    Archief BDUmedia

Buurt is geluidsoverlast zat

DRIEBERGEN Bewoners van de Buzziburglaan willen dat de gemeente de overlast van kamerbewoners inperkt. In een brief aan wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) en de gemeenteraad pleiten ze ervoor, dat het aantal IVA-studenten in het pand naast de bibliotheek wordt teruggebracht van zeven naar vier. Boonzaaijer geeft toe dat er volgens de regels te veel studenten in het pand wonen, maar doet nog geen uitspraak over een eventuele vrijstelling.

Michiel Schaaij

LUIDRUCHTIG Die ontheffing is aangevraagd door huiseigenaar Izaäk van Ekeren. Volgens Boonzaaijer moet Van Ekeren eerst aantonen, dat hij met de kamerbewoning door zeven studenten geen parkeernormen overschrijdt of brandvoorschriften overtreedt. De omwonenden wijzen in hun brief echter niet alleen op het chronische parkeerprobleem in de Buzziburglaan. Ze zijn vooral de geluidsoverlast zat, die op alle mogelijke tijden door de vriendelijke, maar luidruchtige studenten wordt veroorzaakt.

FEESTJES ,,Met een biertje op en de ramen open wordt regelmatig te veel herrie geproduceerd", aldus de omwonenden. Bovendien zou er geregeld tot diep in de nacht worden gefeest. Volgens de boze buren kan de gemeente alleen vrijstelling verlenen, als de belangen van omwonenden niet onevenredig worden geschaad. Ze voelen zich echter wel degelijk benadeeld en pleiten er daarom voor, dat de gemeente voor het begin van het nieuwe studiejaar een einde maakt aan de illegale verhuur van drie van de zeven kamers.

GEEN CRITERIUM Wethouder Boonzaaijer toont zich niet onder de indruk van de argumenten van omwonenden. ,,Geluidsoverlast is geen criterium voor een eventuele vrijstelling", aldus Boonzaaijer. ,,De regels daarvoor zitten gewoon in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en zijn niet gekoppeld aan de kamerbewoning." De wethouder zegt dat de aanvraag voor zeven in plaats van vier kamerbewoners op dit moment wordt bekeken. ,,We nemen de brief van omwonenden daarin mee, maar geluidsoverlast valt moeilijk te toetsen."

TERUGGEFLOTEN Of de gemeenteraad zich het lot van de omwonenden aantrekt en aan de bel trekt bij het college, moet nog blijken. Huiseigenaar Van Ekeren, die als projectontwikkelaar zes appartementen op het naastgelegen oude postkantoor wil bouwen, werd eerder wel teruggefloten door de Heuvelrugpolitiek. De meerderheid van de gemeenteraad veroordeelde vorig jaar het gebrek aan participatie door omwonenden bij dat nieuwbouwplan.