• Foto: Paul Nolens/BDU

'Asielzoekers wegstoppen in lege panden is geen oplossing'

HEUVELRUG De gemeente ziet vooralsnog niets in de huisvesting van vluchtelingen in leegstaande zorgcentra, kantoren of andere gebouwen. Dat zegt het college in antwoord op vragen van deze krant.

Michiel Schaaij

Tijdelijke of gezamenlijke woonruimte is geen goede start voor een nieuw leven, zo is de gedachte. Amersfoort en vier andere regiogemeenten denken wel na over de herbestemming van leegstaande panden.

Doordat de stroom vluchtelingen voorlopig niet lijkt af te nemen, dreigt woningnood onder asielzoekers met een verblijfsvergunning. Net als de meeste andere gemeenten in de provincie, heeft Utrechtse Heuvelrug een achterstand bij de huisvesting van asielzoekers die in ons land mogen blijven.

Volgens de laatste cijfers wachten elf van hen al te lang op een geschikte woning. Voor nog eens twee gezinnen van in totaal zeven vluchtelingen is de bemiddeling nog niet succesvol afgesloten. De situatie wordt steeds nijpender omdat in de tweede helft van dit jaar opnieuw 43 asielzoekers in een zelfstandige woonruimte ondergebracht moeten worden.

SOLIDE BASIS Toch wil het Heuvelrugcollege blijven vasthouden aan de toewijzing van een zelfstandige woonruimte voor elk huishouden. ,,In een reguliere sociale huurwoning krijgen vluchtelingen de kans om vanuit een solide basis hun leven in de gemeente op te bouwen", zegt een woordvoerder.

Alternatieve oplossingen, zoals onzelfstandige wooneenheden of tijdelijke vormen van huisvesting, zijn volgens de gemeente minder toekomstbestendig.

Bovendien kan gezamenlijke huisvesting van meerdere gezinnen tot sociale problemen leiden, vreest het college. 

Lees het complete artikel in de krant van donderdag 6 augustus.

Label:

Vluchtelingen