• Cosmas Blaauw, raadslid voor D66 Utrechtse Heuvelrug

Juist nu! Goede opvang, begeleiding en integratie van vluchtelingen

06-10-2015, 11:50 | Lezersnieuws | D66 Utrechtse Heuvelrug

De vluchtelingenproblematiek houdt de gemoederen bezig, ook op de Utrechtse Heuvelrug. Juist nu de toestroom zo groot is, is het belangrijk aandacht te vragen voor goede (nood) opvang, begeleiding en integratie van vluchtelingen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid waar naast de gemeente en inwoners ook organisaties als Stichting Vluchtelingen Werkgroep Utrechts Heuvelrug en Stichting Vluchtelingkinderen (Eurowinkel Driebergen) een belangrijke rol spelen.

Eind september hebben er in onze gemeente ongeregeldheden plaatsgevonden op het AZC Overberg, een landelijk opvangcentrum voor vluchtelingen jonger dan 18 jaar. Deze onrusten waren aanleiding voor de VVD om hierover in de Raadsvergadering van 1 oktober jl vragen te stellen. De reeks vragen hadden met name betrekking op het gevoel van onveiligheid dat er zou leven bij omwonenden van het AZC Overberg. Door beantwoording van deze vragen konden politie en directie van het AZC de ongerustheid van de omwonenden enigszins wegnemen. Daarnaast werd pijnlijk duidelijk dat de situatie op het AZC Overberg verre van ideaal is. Zowel voor de omwonenden als voor de vluchtelingen. Dat bevestigt de noodzaak voor goede (nood)opvang, begeleiding en integratie van vluchtelingen. Juist nu.

Cosmas Blaauw, raadslid voor D66 Utrechtse Heuvelrug: 'We vinden het als D66 belangrijk dat de gemeente goed anticipeert op de huidige ontwikkelingen en de toestroom van mensen in nood. Zowel het Rijk als de gemeenten hebben een gezamenlijke verantwoordelijk voor goede opvang en begeleiding. Daarvoor zijn organisaties als Stichting Vluchtelingenwerkgroep onontbeerlijk.' Naar aanleiding van vragen van GroenLinks/PvdA en D66 heeft het college bij monde van Wethouder Hans Nijhof inmiddels toegezegd de diverse organisaties de noodzakelijke ondersteuning te verlenen.