• Vrijwilliger biedt steun

De Instap zoekt bevlogen vrijwilligers

21-01-2016, 10:21 | Lezersnieuws | Astrid eilstra

Met in zijn hand een blauwe vuilniszak met al zijn spullen, staat Pierre na een periode van detentie buiten. Hij wilde niet terug naar zijn oude vrienden en dat is beter ook. Pierre heeft geluk, omdat Bert, een vrijwilliger van De Instap, hem komt ophalen. Bert brengt hem naar een woning van De Instap. 's Avonds heeft Pierre weer een dak boven zijn hoofd.

De Instap wil een bijdrage leveren aan een soepele overgang van detentie naar maatschappij door het bieden van tijdelijke huisvesting met ondersteuning, zodat de reguliere zorg opgestart kan worden. Het duurt vaak zes tot negen maanden voordat dit geregeld is. Als Pierre niet bij De Instap terecht zou kunnen, belandt hij op straat en is het gevaar van recidive groot.

Vrijwilligers van De Instap lopen een aantal maanden met Pierre mee. Hij krijgt ondersteuning op het gebied van: zorg, inkomen, huisvesting, identiteitspapieren en schuldenproblematiek. Bert komt elke week langs om koffie met hem te drinken. Hij bespreekt met Pierre of hij hem nog ergens mee kan helpen. Ze praten wat over voetbal en kijken af en toe samen een wedstrijd.

De kracht van vrijwilligers zit in het feit dat zij geen beroepskrachten zijn, maar "gewone" medemensen. Pierre ervaart de begeleiding door vrijwilligers als een gelijkwaardiger. Pierre is blij met De Instap. 'Ik krijg een tweede kans. Die laat ik me niet ontnemen', aldus Pierre.

De Instap is een vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers ondersteunen de bewoners of helpen bij het onderhoud van de huizen. Ook zijn er vrijwilligers die organisatorische taken uitvoeren zoals administratie, communicatie, financiën. Vrijwilligers worden bij De Instap gericht begeleid en geschoold.

Wilt u zich ook als vrijwilliger inzetten voor De Instap? Neem dan contact op met Astrid Zeilstra (vrijwilligerscoördinator), 06 207 09 890 op maandag en donderdag, vrijwilligers@deinstap.org