Doornse Seniorentocht

01-08-2017, 22:30 | Lezersnieuws |

Datum:

woensdag 13 september 2017, 08:30 tot 17:00

Locatie:

, Doorn
Vertrek Schimmelp. v.d. Oyelaan
Doorn

DOORNSE SENIORENTOCHT 2017

Woensdag 13 september 2017 organiseert de Commissie Doornse Seniorentocht haar jaarlijkse uitgaansdag voor de Doornse senioren.

Deelneming aan deze dag kan geschieden wanneer u 65 jaar of ouder bent.

De kosten zijn € 29,50 per persoon.

Vertrek ± 8.30 uur, lunch tussen de middag en 's avonds voor de boterham weer thuis.

Waar de reis naar toe gaat, blijft een verrassing.

Het welslagen van de tochten in de afgelopen jaren is vooral te danken aan de spontane financiële steun van Doornse particulieren en bedrijven.

De commissie is u daar bijzonder erkentelijk voor en doet een beroep op u dit initiatief te blijven ondersteunen.

U kunt uw gift storten op bankrekeningnummer NL37 INGB 0007 1742 50 van de ING BANK, ten name van Commissie Doornse Seniorentocht, gaarne met vermelding van "gift".

Aanmelding onder gelijktijdige betaling vanaf dinsdag 25 juli a.s.bij:

HOOYKAAS OPTICALS, Kampweg 34 te Doorn:

Dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Niet op maandag en zaterdag.

RECEPTIE "HUIZE BEATRIX ":

(Deze inschrijvingsmogelijkheid geldt alleen voor bewoners van "Huize Beatrix").

ATTENTIE!!!

INSCHRIJVING SLUIT OP DONDERDAG 25 AUGUSTUS.

Voor inlichtingen: Mevrouw W J Esveldt-van Muijden; tel. 0343-522693).