Columns

Columnist:

Seniorenplatform

Afhankelijkheid

Vraag senioren te scoren op het volgende lijstje van nare zaken: kwetsbaarheid, eenzaamheid, afhankelijkheid, haperende conditie/gezondheid, minder financiële armslag en ik geef u op een briefje de uitkomst.

Pagina's